Skapa ambassadörer av kandidatupplevelser

Mät, förbättra och samla automatiskt in feedback från kandidater i rekryteringsprocessen för att öka ert employer brand och värde.

Mät, förstå och förbättra era kandiatuppelvelser

Bättre employer branding och ökad försäljning

get_started

Rekrytering påverkar er försäljning

76% av kandidater med bra kandidatupplevelse köper mer av företaget, medan hela 67% med dålig kandidatupplevelse avstår framtida köp.

get_started

Attrahera fler och rätt talanger

En bra kandidatupplevelse ökar chansen att talanger söker fler tjänster hos er samt bidrar till positiv employer branding.

get_started

Spara tid & få unika insikter

Automatiskt koppling till ert rekryteringsverktyg samt personliga och unika insikter/förslag i hur ni kan utveckla er process.

Mer om hur du kan förbättra era kandidatupplevelser via Realcruit

Så mäter du kandidatupplevelser

get-started
bullet-1

Automatisering via rekryteringssystem

Vi skapar kopplingen mellan ert rekryteringssystem och Realcruit. Bestäm när, var och hur kandiatupplevelse ska mätas eller utgå från vår standardmall.

bullet-1

Skicka feedback-formulär

Via kopplingen känner Realcruit av när och vilken kandidat som lämnar processen, blir avslagen eller anställd och skickar ut ett feedback-formulär.

bullet-3

Förbättra och förstå

Stärk ert varumärke och kandidatupplevelse via unika insikter och förbättringsförslag baserat på automatisk analys av er feedback

Mer om hur du kan förbättra era kandidatupplevelser via Realcruit

Mät kandidatens upplevelse för ökad employer branding

Ökad employer branding
Fler återkommande kandidater
Ökat värde i er säljprocess

Prova Realcruit

eller läs mer om Realcruit